Skip to content

Skaitmeninimo procesų kvalifikacijos kėlimo mokymai

VIPT asociacija tęsia kvalifikacijos kėlimo mokymus, skirtus bibliotekų, archyvų bei muziejų darbuotojams atsakingiems už skaitmeninimo procesus.

Mokymuose dalyviai supažindinami su skaitmenine kultūra, tinklaveikos visuomene, skaitmenine leidyba, skaitmeninio turinio ilgalaikiu išsaugojimu, novatoriškų technologijų taikymu ir jų praktiniu panaudojimu skaitmeninimo proceso organizavime.

Mokymus finansuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras.