Skip to content

Pasibaigę projektai


Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!

Šio projekto tikslas – stiprinti medijų raštingumą, ypač kritinį mąstymą, suteikiant aktyviems vietos bendruomenių atstovams žinių ir priemonių, kaip to mokyti kitus savo bendruomenės narius.

Projekte ypač daug dėmesio skiriama mokyklų bibliotekininkams, kurie, organizuodami informacijos bei medijų raštingumo švietimo renginius ir pasiekdami platesnę mokyklos bendruomenę, galėtų naudotis projekto metu sukurtais ištekliais ir perduoti kritinio mąstymo žinias bei įgūdžius mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Dalyvaudami projekto veikloje jie ne tik sustiprina savo įgūdžius, bet ir tampa stipriu žinių daugikliu savo bendruomenėse.

Įgyvendintos veiklos ir rezultatai:

Atliktas mokyklų bibliotekų darbuotojų tyrimas, siekiant išsiaiškinti konkrečius tikslinės grupės poreikius. Tyrimo rezultatai.

Apsibrėžus didaktinius, techninius bei kokybės reikalavimus, parengti mokomieji ištekliai (metodika, skaidrės, skaitiniai ir pan.). Jie išbandyti bandomųjų mokymų metu (daugiau nei 50 dalyvių), papildyti atsižvelgiant į dalyvių vertinimus ir skelbiami šioje svetainėje https://medijos.epilietis.eu/

Mokymo medžiaga pristatyta 339 mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams, dalyvavusiems 10 internetinių seminarų cikle.

Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams skirtame 2024 m. sausio 20 d. – vasario 29 d. vykusiame konkurse „Kritinį mąstymą ugdykime kartu!“ dalyvavo 126 mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojai, kurie jo metu suorganizavo net 419 edukacinių renginių 7686 mokiniams!

Projektą įgyvendina dvi asociacijos iš Lietuvos, dalyvaujančios kuriant žinių visuomenę šalyje: asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“. Projekto socialinis partneris – Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija. Projektą finansuoja Europos žiniasklaidos ir informacijos fondas (EMIF).

Projekto trukmė – 1,5 metų (2022 m. lapkritis – 2024 m. balandis).

E-sveikatos raštingumo ugdymas

VIPT asociacija įgyvendina tarptautinį projektą „E-sveikatos raštingumo ugdymas“, skirtą mažinti skaitmeninio sveikatos raštingumo atotrūkį bei didinti potencialiai pažeidžiamų piliečių, kaip vyresnio amžiaus ir socialiai pažeidžiamų asmenų, skaitmeninio sveikatos raštingumo įgūdžius Lietuvoje.

Projekto metu buvo sukurtas mokymų rinkinys, kurio tikslas – pagerinti e.sveikatos raštingumą, suteikti gyventojams daugiau pasitikėjimo rūpinantis savo sveikata ir paskatinti juos aktyviau naudotis e.sveikatos paslaugomis. Mokymų rinkinį sudaro 5 moduliai. Kiekvieną modulį sudaro teorinė ir praktinė dalys. Bendra mokymų trukmė – 30 pedagoginių valandų. Mokymų rinkinį lietuvių kalba galima rasti prisijungus prie šios nuorodos: https://heal-digital.org/resources/

Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ suaugusiųjų strateginės partnerystės programos lėšomis. Projektas įgyvendinamas Vokietijoje, Lietuvoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje ir Graikijoje.

Projekto trukmė: 2022-2023 m.

Projektas „SparkDigiGirls“

Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ atsižvelgdama į veiksnius, stabdančius moterų įsiliejimą į IT sritį, kartu su organizacijomis iš Lietuvos, Graikijos, Slovėnijos ir Portugalijos 2021 m. gegužę pradėjo įgyvendinti projektą „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“, kurio tikslas – sudominti 15 iki 18 merginas skaitmeninėmis technologijomis (kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir papildytoji realybė, daiktų internetas, robotika) per kūrybišką jų panaudojimą kasdieninėje veikloje.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus asociacija kartu su partneriais sieks pakeisti stereotipus ir visuomenės nustatytus įsitikinimus apie moteriškąją lytį ir technologijas, sustiprinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius ir atverti naujas galimybes kūrybai bei paskatinti merginas rinktis informacinių technologijų ar STEM studijas pabaigus mokyklą.
Tarptautinis projektas finansuojamas „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“ finansuojamas Erasmus+ strateginės partnerystės jaunimo srityje programos lėšomis.

Nuoroda į svetainę: http://digigirls.eu/

Nuoroda į mokymų svetainę: https://moodle.digigirls.eu/

Projekto trukmė: 2021-2023 m.

Work in tech

Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ jau trečius metus įgyvendina „Google.com“ ir „Inco“ finansuojamą tarptautinę programą „Work in Tech“. Pagrindinis programos tikslas – suteikti moterims galimybę įgyti reikalingiausių darbo rinkoje įgūdžių ir padėti joms pradėti karjerą IT sektoriuje. 2021- 2023 m. programoje dalyvavo 400 moterų. Programos įgyvendinimo laikotarpiu dalyvės turėjo nemokamą prieigą prie geriausios pasaulyje nuotolinio mokymosi platformos „Coursera“ ir mokėsi pagal „Google“ inžinierių parengtas mokymosi programas „IT Palaikymas“, „Projektų valdymas“, „IT Automation with Python“, „UX dizainas“, „Duomenų analitika“, „Skaitmeninis marketingas ir e.komercija“.

Projekto trukmė: 2021-2023 m.

Mokymai „Vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas įgyvendinant neformaliojo švietimo veiklas”

200 dalyvių, keturios grupės, 16 mokymo dienų skirtų neformaliojo vaikų švietimo paslaugas teikiančioms organizacijoms. Apie vaikų emocinio intelekto stiprinimą, aktyvių metodų taikymą ugdant socialines emocines kompetencijas.

Mokymus veda psichologė Jūratė Bortkevičienė, neformaliojo ugdymo lektorės Laura Grinevičiūtė, Aušra Bielskienė.

Projekto trukmė: 2022 m.

Prisijungusi Lietuva

Asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” kartu su partneriais įgyvendino projekto “Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” skaitmeninių mokymų organizavimo paslaugą. Nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo daugiau nei 100 000 Lietuvos gyventojų, kurie mokėsi Lietuvos bibliotekose.

Projektas finansuotas  Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir įgyvendintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projekto trukmė: 2019 – 2021 m.

IT projektų vadyba ir komandinis darbas

2018 metais startuoja atsinaujinusi neformaliojo vaikų švietimo programa “IT projektų vadyba ir komandinis darbas”. Programos tikslas ne tik plėsti informacinių technologijų panaudojimą švietime ar didinti skaitmeninį raštingumą, bet ir, naudojant įvairius aktyvius mokymosi metodus, mokyti mokinius prisiimti atsakomybę, generuoti idėjas, dirbti bendradarbiaujant, ugdytis lyderio savybes, skatinti atvirumą ir iniciatyvą.

Šią programą įgyvendina VIPT Asociacija„. Per keletą metų šioje programoje jau dalyvavo per 2 000 9-12 klasių moksleivių iš 30 savivaldybių, kurie kompiuterių, mobiliųjų ir kitų technologijų pagalba dirbdami komandose kūrė įvairias svetaines, interaktyvius savo vietovių gidus ir pan.

Projekto trukmė: 2015 – 2018 m.

Konkurencingas jaunimas – Europos ateitis

2014 – 2016 m. asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” įgyvendino tarptautinį projektą – “Konkurencingas jaunimas – Europos ateitis” (angl. Competitive European Youth), kuris buvo finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos skirtos strateginei partnerystei švietimo, mokymo ir jaunimo srityse stiprinti. Projektas tęsėsi 18 mėnesių ir buvo vykdomas keturiose Europos Sąjungos šalyse narėse – Ispanijoje, Vengrijoje, Kipre ir Lietuvoje.

Todėl šiuo projektu yra siekiama diegti inovacijas neformalaus jaunimo švietimo srityje sudarant 14 – 18 metų jaunuoliams sąlygas ugdyti ateities karjeros įgūdžius ypač technologijų srityje išnaudojant IRT siūlomas galimybes bei šiuolaikinių mokymo metodų bei priemonių potencialą.

Projekto metu buvo sukurta mišri ugdymo programa, kuri apėmė metodinę medžiagą, nuotolinio mokymo kursą orientuotą į jaunuolių ateities karjerai reikalingų IRT bei projekto valdymo kompetencijų stiprinimą. Taip pat siekiant pasiekti geriausių projekto rezultatų į projekto veiklas buvo įtraukti iniciatyvūs bei aktyvūs jaunimo darbuotojai bei jaunuoliai, aktyviai viešinamos projekto veiklos, organizuojami mokymai partnerių šalyse bei stiprinama strateginė partnerystė tarp projekte dalyvaujančių institucijų.

Šiame projekte dalyvavo keletas Lietuvos mokyklų: Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla bei Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija.

Projekto trukmė: 2014-2016 m.

Medijų raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink

2015 m. Įgyvendintas projektas buvo skirtas bibliotekininkų 2 dienų mokymui iš arčiau susipažinti su tradicinių bei šiuolaikinių medijų sąvoka, jos galia bei veikimu, pavojų internete identifikavimu, duomenų apsauga.

Mokymuose dalyvavo 150 bibliotekininkų iš Telšių, Anykščių, Biržų, Akmenės, Pagėgių, Šiaulių r.

Po mokymų bibliotekininkai įgytas žinias perdavė galutiniam vartotojui organizuojant informacinius renginius savo bibliotekose. Buvo siekiama į renginius įtraukti vyresnio amžiaus gyventojus bei  jaunimą ypatingai kviečiant nepilnamečius ir vaikus iš socialiai pažeidžiamų grupių susipažinti su medijų pasauliu. Renginio metu buvo taip pat kalbama apie tai kaip surasti internete informaciją, kaip įvertinti jos naudingumą, kaip saugiai ir be pavojų naršyti internetinėje viešojoje erdvėje, reikšti savo nuostatas ir  t.t. Iš viso renginiuose dalyvavo 450 gyventojų.

Projektas finansuotas Kultūros Tarybos lėšomis.

Projekto trukmė: 2015 m.

Džiaugsmingas skaitymas

Projekto tikslas – sukurti interaktyvų edukacinį žaidimą pagal mokinių pasirinktą knygą. Projektas buvo finansuotas Nordplus jaunimo programos.

Šis žaidimas buvo integruotas ir į mokymosi procesą.
Projekto dalyviai (moksleiviai ir mokytojai) dalyvavo įvairiose veiklose. Jie susipažino su planšetiniais kompiuteriais, žaidimų kūrimu (nuo idėjos iki įgyvendinimo), taip pat kas yra interaktyvios knygos. Žaidimą programavo profesionalūs programuotojai (pagal mokytojų ir mokinių sukurtą scenarijų, veikėjus). Vyko projektiniai mokytojų ir mokinių susitikimai, kurių metu buvo ne tik įgyvendinama suplanuota veikla, bet ir susipažįstama su kitų šalių kultūra, stiprinami anglų kalbiniai įgūdžiai.

Projekto trukmė: 2013-2015 m.

Įgalinantis metaraštingumas skaitmeninei visuomenei

2014 m. įgyvendintas projektas buvo skirtas bibliotekininkų mokymui efektyviai naudotis elektroniniais informaciniais šaltiniais, prieinamais per internetą bei įgytų žinių perdavimui galutiniam vartotojui. Projekto metu buvo organizuojami mokymai, kuriais siekiama ugdyti bibliotekininkų informacinio raštingumo gebėjimus ypatingą dėmesį sutelkiant į internetinę žiniasklaidą, interaktyvų raštingumą, pavojų internete identifikavimą bei duomenų apsaugą.

Šiame mokymų projekte dalyvavo Skuodo, Molėtų, Elektrėnų, Rokiškio, Šilalės, Kelmės r. viešosios bibliotekos ir jų kaimiškieji filialai. Projekto metu buvo apmokyti 100 bibliotekininkų ir 1000 kaimiškųjų vietovių gyventojų.

Projektas finansuotas Kultūros Tarybos lėšomis.

Projekto trukmė: 2014 m.

Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)

Asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” įgyvendino projektą „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ neformaliojo ugdymo veiklą “Projektų vadybos akademija”. Ugdymo veiklos tikslas – sudaryti sąlygas jaunam žmogui labiau pažinti ir atskleisti savo asmenybę per informacinių technologijų projekto “Virtualus vietovės gidas” parengimą bei aktyvių mokymosi metodų bei šiuolaikinių priemonių panaudojimą. Dalyvaudami programoje, 8-12 klasių mokiniai mokėsi įsitraukti į vietos bendruomenės aplinką, toje aplinkoje ieškoti idėjų, jas atrinkti, planuoti veiklas, laiką, išteklius, užduotis atlikti dirbant komandoje, pasiskirstė vaidmenimis, pažino savo komandinius bei lyderiavimo vaidmenis.

Pati programa susideda ne tik iš produkto t.y. IT projekto sukūrimo, bet ir socialinio mokymosi grupėje, kuomet mokiniai bandė į savo gyvenamąją vietą pažvelgti jauno žmogaus akimis, parodyti, ką jie mato svarbaus, kas jaunam žmogui aktualu jo miesto, kaimo aplinkoje. Savo matymą perteikė kurdami virtualų gidą, kurį pristatė vietos bendruomenei. Pirmuosiuose užsiėmimuose mokiniai mokytojo pagalba koncentravosi į grupės vidinius procesus, komandos formavimo veiklas, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos tendencijas, problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžių lavinimą. Vėliau, greta komandos formavimo veiklų buvo pradedamas vykdyti IT projektas ir ugdomi projekto vadybos įgūdžiai.

Projekto vykdytojas Asociacija Infobalt ir projektas finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto trukmė: 2013-2014 m.

Saugus socialinis žiniatinklis

“Saugus socialinis žiniatinklis” tai žinių pagilinimo projektas finansuotas Europos Komisijos Saugesnio Interneto programos. Projektas buvo įgyvendinamas Čekijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Projektą koordinavo Stiftung Digitale Chancen, Vokietija.

Pagrindinis projekto tikslas buvo: didinti vaikų saugumą internete, teikiant socialinę pagalbą ir darant teigiamą įtaką vaikams bei jaunimui iš socialiai pažeidžiamų grupių. Apskritai visuomeninis darbas vaikams ir jaunimui suteikia socialinio švietimo pagalbą. Pirmiausia tai kompensuoja jų socialinę atskirtį, antra vertus padeda išspręsti jų individualias problemas. Jaunimas labai dažnai savo laisvalaikį leidžia dienos ar bendruomenės centruose, jaunimo klubuose, vaikų ir jaunimo užimtumo centruose, tai pat ir viešosiose bibliotekose, sporto klubuose bei kitose institucijose, kur ieško paramos ir patarimų. Šiose vietose jie kartu su bendraamžiais labai dažnai naudojasi internetu. Šiose įstaigose dirbantys žmonės yra gerai susipažinę su jaunimo kasdienybe ir jų poreikiais. Visgi, jų kasdieninis darbas yra tik dalinai susijęs su kompiuteriu ar internetu, o kartais visai nesusijęs, todėl jiems gali trūkti žinių atpažįstant internetines grėsmes bei pavojingą elgesį.

Projekto strategija:

Paremta darbuotojų, susiduriančių savo darbe su vaikais ir jaunimu iš socialiai pažeidžiamų grupių žiniomis ir projekto tikslinės grupės pažinimu, ir nukreipta į jų žinių poreikį skaitmeninės informacijos srityje ir jos panaudojimą darbe.

Nuoroda į projekto svetainę:

Projekto trukmė: 2012-2014 m.

Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete

Informacinės visuomenės plėtrą skatinanti asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2010 m. iki 2012 m. vykdė projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“. Projektas finansuotas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (2007-2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonė „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“).

Asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” buvo atsakinga už programos “Paslaugos e. piliečiui” įgyvendinimą. Tai 12,5 akad. val. trukmės programa, skirta gyventojams, jau mokantiems naudotis kompiuteriu bei pageidaujantiems gilinti savo interneto naudojimo įgūdžius, išmokti naudotis elektroninėmis valdžios ir verslo paslaugomis. Pagal šią programą mokėsi 6006 gyventojai.

Projekto trukmė: 2010-2012 m.

Skaitmeninio raštingumo mokymaiAteik ir tu: moderni Khašurio vaikų biblioteka

Projektas skirtas didinti vaikų užimtumo galimybes Gruzijoje Khašurio mieste, sukuriant šiuolaikišką vaikų biblioteką, paremtą naujomis technologijomis ir kokybiškomis paslaugomis. Projekto metu suremontuotos bibliotekos patalpos, aprūpintos naujais baldais ir įrengtos kompiuterizuotas darbo vietos bei pakelta Gruzijos bibliotekos darbuotojų kvalifikacija.

Projekto ilgalaikis tikslas – paremti Gruzijos regionų socialinį vystymąsi modernizuojant Khašurio regiono bibliotekų darbą, perduodant Lietuvos gerąją patirtį bibliotekų modernizavimo ir viešųjų interneto prieigos centrų steigimo srityje.

Projekto uždaviniai:

1. Suremontuoti Khašurio bibliotekos patalpas, aprūpinti jas naujais baldais ir įrengti kompiuterizuotas darbo vietas;

2. Pakelti Gruzijos bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją;

3. Remiantis Lietuvos bibliotekų patirtimi parengti vaikų bibliotekos veiklos planą.

Projektas įgyvendintas 2012 m.

Viešasis internetas Gruzijoje – ir vaikui, ir senjorui

Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvoje veikiančių privačių bendrovių paramos dėka Gruzijoje įsteigti 2 e. centrai. Vienas iš jų atidarytas netoli Abchazijos sienos įsikūrusiuose Džvari miestelio kultūros namuose, o kitas – Chašuri miesto viešojoje bibliotekoje. Šių dviejų Gruzijos vietovių gyventojai nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, amžiaus, lyties, tapatybės nuo šiol galės nemokamai naršyti internete, su artimaisiais bendrauti naudodamiesi „Skype” programa, susirašinėti elektroniniais laiškais, naudotis e. paslaugomis.

Projektą finansavo Lietuvos Vyriausybė pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos administruojamą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programą. Džvario kultūros namams dovanoti trys, Chašurio bibliotekai – penki kompiuteriai bei visa prie interneto prisijungti reikalinga įranga. Kompiuterius skyrė bendrovė UAB „ACME Georgia“, baldus dovanojo – „UAB Minijos baldai branch Georgia“. Projektą administravo asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su UAB „S4ID“,

Projektas įgyvendintas 2010 m.