Skip to content

Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!

Šio projekto tikslas – stiprinti medijų raštingumą, ypač kritinį mąstymą, suteikiant aktyviems vietos bendruomenių atstovams žinių ir priemonių, kaip to mokyti kitus savo bendruomenės narius.
Projekte ypač daug dėmesio bus skiriama mokyklų bibliotekininkams, kurie, organizuodami informacijos bei medijų raštingumo edukacijas ir pasiekdami platesnę mokyklos bendruomenę, galės naudotis projekto metu sukurtais ištekliais ir perduoti kritinio mąstymo žinias bei įgūdžius mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Dalyvaudami projekto veikloje jie ne tik sustiprins savo įgūdžius, bet ir taps stipriu žinių daugikliu savo bendruomenėse. Jau pirmajame projekto etape atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti konkrečius tikslinės grupės poreikius ir nustatyti didaktinius, techninius bei kokybės reikalavimus visiems mokymo ištekliams bei jų naudojimui. Toliau bus parengti mokomieji ištekliai (metodika, skaidrės, skaitiniai ir pan.). Metodika ir medžiaga bus išbandyta bandomųjų mokymų metu (numatoma ne mažiau nei 50 dalyvių). Atsižvelgiant į dalyvių vertinimus, metodinė medžiaga bus pakoreguota ir vėliau viešai paskelbta internete. Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams bus surengtas dar 10 internetinių seminarų ciklas, kuriame numatoma apie 300 dalyvių. Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojai bus skatinami kritinio mąstymo pamokas surengti įvairių švietimo renginių bei akcijų metu, kuriuose tikimasi sulaukti ne mažiau kaip 3000 dalyvių.

Projekto trukmė – 1,5 metų (2022 m. lapkritis – 2024 m. balandis).Projektą įgyvendina dvi asociacijos iš Lietuvos, dalyvaujančios kuriant žinių visuomenę šalyje: asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“.

Projektą finansuoja Europos žiniasklaidos ir informacijos fondas (EMIF).