Skip to content

„Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Peržiūrėjus konkurso „Kritinį mąstymą ugdykime kartu“ tarpinius rezultatus galima pasidžiaugti, jog šiandien jau turime suorganizuotus net 191 renginius, kuriuose dalyvavo virš 3400 vaikų iš visos Lietuvos. Konkursas vis dar tęsiasi ir baigsis vasario mėn. 29 d.

Didžioji dalis renginių vyko visą praeitą savaitę, kai Europoje ir Lietuvoje buvo minima Saugesnio interneto savaitė. Šios savaitės metu viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojai kvietė įvairaus amžiaus vaikus į biblioteką pasikalbėti itin svarbiomis temomis.

„Dezinformacija: ką apie ją žinau ir kaip moku atpažinti?“, „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“, „Garbingas elgesys internete. Kas tai?“, „Internete n(esu) saugus“, „Kaip atpažinti socialinę inžineriją“, „Etiškas elgesys socialiniuose tinkluose“, „Skaitmeninės higienos svarba šiandienos pasaulyje“ – tai temos, kuriomis vaikai kalbėjosi, diskutavo ir mokėsi kaip, būti gudresniais, atsakingesniais interneto platybėse.

Renginiai buvo organizuojami pasinaudojant naujai sukurta metodine mokymų medžiaga, skirta švietimo darbuotojams. Metodinę medžiagą, šio konkurso taisykles ir sąlygas rasite:

Konkursas rengiamas įgyvendinant projektą „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“ Projektą įgyvendina asociacijos „Langas į ateitį“ ir „Viešieji interneto prieigos taškai“.

Konkursas baigsis šių metų vasario 29 d.