Skip to content

Ieškote naujų idėjų žinių visuomenės plėtrai? Pasinaudokite kitų ES šalių patirtimi!

2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa pradėjo naują ES investicijų etapą Lietuvoje. Programos biudžetas – beveik 8 mlrd. eurų Europos fondų lėšų, skirtų ilgalaikės ekonominės ir socialinės gerovės bei Lietuvos ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo užtikrinimui. Kaip veiksmingiausiai pasinaudoti šiomis galimybėmis visuomenės skaitmeniniam raštingumui didinti?

Lietuvos nacionalinės skaitmeninės koalicijos svetainėje pateikiama daug sėkmingai įgyvendintų projektų ir iniciatyvų pavyzdžiųskaitmeninių strategijų, mokymosi išteklių ir kitos skaitmeninių gebėjimų ugdymui naudingos informacijos.

Šį kartą apžvelgsime skaitmeninio švietimo iniciatyvas Estijoje.

Kaip ir kitos šalys, Estija turi savo Skaitmeninę darbotvarkę bei 2021 – 2035 m. švietimo strategiją, kurioje pabrėžia, kad būtina sukurti skaitmeninį sprendimą, kaip valdyti individualias mokymosi kryptis bei karjerą ir vertinti įgūdžius (skaitmeninio švietimo istorija); didinti informuotumą apie informacinės visuomenės galimybes bei grėsmes ir ugdyti visų amžiaus grupių skaitmeninius įgūdžius, kad jos galėtų dalyvauti skaitmeniniame gyvenime.

Jau dešimtmetį veikia Estijos Vyriausybės, universitetų, profesinių mokyklų ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities verslininkų bendradarbiavimo iniciatyva „Estijos IT akademija“, kuria siekiama gerinti su IRT susijusio švietimo kokybę, plėtoti mokslinius tyrimus šioje srityje ir parengti skaitmeninių įgūdžių turinčią darbo jėgą.

Švietimo technologijos (dar vadinamos „EdTech“) – tai technologijų sritis, apimanti švietimui skirtų priemonių (įskaitant programinę ir techninę įrangą bei procesus) kūrimą ir taikymą. Šiandien „EdTech Estonia“ vienija 35 narius, kurie siūlo įvairias priemones – nuo priemonių darželiams iki mokymosi visą gyvenimą sprendimų. Siūlomi švietimo administravimo, turinio teikimo sprendimai, mokomieji žaidimai, pats mokymo(si) turinys.

Estijos Vyriausybės įgyvendinama iniciatyva „ProgeTiger“ yra skirta nacionalinio lygmens ikimokyklinio, pradinio bei profesinio ugdymo sektoriams ir siekia nubrėžti gaires, pagal kurias technologijos ir skaitmeninės naujovės gali būti skatinamos ir įtraukiamos į oficialias mokymo programas. Iniciatyva siekia suteikti mokytojams reikiamų įgūdžių tokiose srityse kaip IRT , robotika ir programavimas. Kartu projektas skirtas ir neskaitmeninių dalykų mokytojams – skatina juos savo pamokose integruoti ir diegti technologijas bei skaitmeninius sprendimus.

Daugiau gerųjų pavyzdžių – Nacionalinės koalicijos svetainėje.