Skip to content

„Sveikatos skaitmeninio raštingumo ugdymas (HEAL)“

Pasitinkant naujuosius metus, gruodžio mėn. 28 d., VIPT asociacija surengė įgyvendinamo tarptautinio projekto „Sveikatos skaitmeninio raštingumo ugdymas (HEAL)“ renginį Rokiškio viešojoje bibliotekoje.

Renginio metu kalbėjomės ne tik apie naujųjų technologijų daromą įtaką sveikatos sektoriui, bet ir apie tai kaip kiekvienas iš mūsų gali pasitikti naujuosius metus kitaip: daugiau energijos, motyvacijos, naujų įpročių, žinių ir žinoma, nepamiršti rūpintis savo sveikata ir tuomet, kai esame sveiki.

Renginio metu buvo pristatytas sukurtas mokymų rinkinys, e.sveikatos ugdytojui skirtos gairės, rekomendacijos kaip naudotis mokymų rinkiniu ir kiti projekto rezultatai.

Mokymo rinkinį lietuvių kalba galima rasti prisijungus prie šios nuorodos: https://heal-digital.org/resources/

Pagrindinis mokymų rinkinio tikslas – pagerinti e.sveikatos raštingumą, suteikti gyventojams daugiau pasitikėjimo rūpinantis savo sveikata ir paskatinti juos aktyviau naudotis e.sveikatos paslaugomis. Mokymų rinkinį sudaro 5 moduliai. Kiekvieną modulį sudaro teorinė ir praktinė dalys. Bendra mokymų trukmė – 30 pedagoginių valandų. Tačiau mokymų rinkinys yra parengtas taip, kad jį būtų galima lengvai pritaikyti įvairiuose mokymosi scenarijuose ir aplinkose. Parengti moduliai nėra tarpusavyje susiję. Todėl ugdytojas gali pasirinkti jam aktualius modulius ir sukurti savo mokymo veiklos planą. Ugdytojas taip pat gali pasirinkti kiekvieno modulio temas, atsižvelgdamas į auditoriją, besimokančiųjų skaitmeninių įgūdžių lygį, poreikius ar lūkesčius.

Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ suaugusiųjų strateginės partnerystės programos lėšomis. Projektas įgyvendinamas Vokietijoje, Lietuvoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje ir Graikijoje.