Socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas per neformalųjį ugdymą

VIPT asociacija įgyvendina mokymų projektą „Socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas per neformalųjį ugdymą”, kurį finansuoja Švietimo ir mainų paramos fondas. Šis mokymų projektas skirtas socialinių emocinių įgūdžių stiprinimui per vaikų neformaliojo ugdymo galimybių panaudojimą t.y. įgyvendinant įvairias neformaliojo ugdymo veiklas. Projektas tęsis iki 2018 m. gegužės mėnesio pabaigos.

Tiesioginių mokymų trukmė: 4 dienos, 32 akad. val. Kiekvienos mokymo dienos trukmė – 8 akad. val. Mokymai yra skaidomi į 2 sesijas, t. y. 2 kartus po 2 dienas po 8 akad. val. Laikotarpis tarp sesijų nebus trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų. Yra planuojamos 4 mokymų grupės. Kiekvieną grupę sudarys 50 dalyvių.

Mokymų tikslas – ugdyti socialines emocines kompetencijas įgyvendinant vaikų neformaliojo ugdymo veiklas.

Projekto trukmė: 2017-1018

Scroll to Top