Skip to content

Skaitmeninimas ir naujos paslaugos

Pastaraisiais dešimtmečiais atsirandančios naujausios technologijos įtakoja reikšmingus pokyčius kultūros ir ypatingai kultūros paveldo turinio skaitmeninimo srityje. Šiandien kultūros paveldas bei kultūros turinio skaitmeninimo svarba laikoma reikšmingu šalies ištekliu, kurį būtina išsaugoti ir kartu sumaniai pritaikyti visuomenės reikmėms.

Atliepiant šį reikšmingą poreikį įvairios kultūros institucijos kaip muziejai, bibliotekos, archyvai sistemingai konvertuoja kultūros paveldo objektus į skaitmeninę formą, spartina naujovių diegimo procesus tam, kad prisitaikytų prie besikeičiančios aplinkos bei atrastų glaudesnį ryšį su lankytojais.

Tam, kad kultūros sektoriuje dirbantys specialistai patobulintų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo kompetencijas ir pagilintų žinias kuriant ir plėtojant naujas kultūros institucijų skaitmenines paslaugas Asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” kartu su Vilniaus universiteto dėstytojais parengė naują kvalifikacijos tobulinimo programą

Pagal šią sukurtą programą buvo apmokyti 36 skaitmeninimo srityje dirbančių kultūros institucijų darbuotojų iš visos Lietuvos. Penkių dienų mokymuose Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune kultūros institucijose dirbantys specialistai tobulino žinias apie pažangių technologijų, kaip 3D skenavimo, papildytosios, virtualios realybės bei dirbtinio intelekto taikymą skaitmeninant kultūros paveldą. Susipažino su techninėmis galimybėmis skaitmeninant objektus, veiksmingesniais veiklų organizavimo metodais bei būdais pritraukti vartotojus naudotis

teikiamomis skaitmeninėmis paslaugomis.

Mokymus finansuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras.