Neformalusis suaugusiųjų švietimas


VIPT asociacijos veikla suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje orientuota į tris pagrindines tikslines grupes: įvairaus amžiaus suaugusiuosius, informacinių technologijų mokytojus ir bibliotekininkus.

VIPT asociacijos neformaliojo švietimo programos apima įvairaus amžiaus suaugusiųjų mokymą skaitmeninio raštingumo pagrindų.  Per visą gyvavimo laikotarpį įvairiuose mokymuose dalyvavo apie 10 000 Lietuvos gyventojų.

Asociacija aktyviai prisideda prie informacinių technologijų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir papildomos kompetencijos įgijimo programų įgyvendinimo. Įvairiuose mokymuose jau dalyvavo apie 1000 mokytojų iš skirtingų Lietuvos kampelių.

Asociacija jau penkiolika metų sėkmingai bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis informacinių technologijų galimybių sklaidos, užimtumo ir švietimo srityse. Viena svarbiausių asociacijos veiklos krypčių yra bibliotekininkų kompetencijos kompiuterinių skaitmeninių ir komunikcinių technologijų srityje stiprinimas per mokymų organizavimą, metodinių ir mokymo(si)priemonių kūrimą. Šiandien asociacija turi daugiau nei 100 narių, kurių didžiąją daugumą sudaro atstovai iš bibliotekų.