Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)

Asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” įgyvendino projektą „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ neformaliojo ugdymo veiklą “Projektų vadybos akademija”. Ugdymo veiklos tikslas – sudaryti sąlygas jaunam žmogui labiau pažinti ir atskleisti savo asmenybę per informacinių technologijų projekto “Virtualus vietovės gidas” parengimą bei aktyvių mokymosi metodų bei šiuolaikinių priemonių panaudojimą. Dalyvaudami programoje, 8-12 klasių mokiniai mokėsi įsitraukti į vietos bendruomenės aplinką, toje aplinkoje ieškoti idėjų, jas atrinkti, planuoti veiklas, laiką, išteklius, užduotis atlikti dirbant komandoje, pasiskirstė vaidmenimis, pažino savo komandinius bei lyderiavimo vaidmenius.

Pati programa susideda ne tik iš produkto t.y. IT projekto sukūrimo, bet ir socialinio mokymosi grupėje, kuomet mokiniai bandė į savo gyvenamąją vietą pažvelgti jauno žmogaus akimis, parodyti, ką jie mato svarbaus, kas jaunam žmogui aktualu jo miesto, kaimo aplinkoje. Savo matymą perteikė kurdami virtualų gidą, kurį pristatė vietos bendruomenei. Pirmuosiuose užsiėmimuose mokiniai mokytojo pagalba koncentravosi į grupės vidinius procesus, komandos formavimo veiklas, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos tendencijas, problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžių lavinimą. Vėliau, greta komandos formavimo veiklų buvo pradedamas vykdyti IT projektas ir ugdomi projekto vadybos įgūdžiai.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 – 2014 m. Projekto vykdytojas Asociacija Infobalt ir projektas finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Scroll to Top