Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete

Informacinės visuomenės plėtrą skatinanti asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2010 m. iki 2012 m. vykdė projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“. Projektas finansuotas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (2007-2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonė „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“).

Asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” buvo atsakinga už programos “Paslaugos e.piliečiui” įgyvendinimą. Tai 12,5 akad.val. trukmės programa, skirta gyventojams, jau mokantiems naudotis kompiuteriu bei pageidaugžjantiems gilinti savo interneto naudojimo įgūdžius, išmokti naudotis elektroninėmis valdžios ir verslo paslaugomis. Pagal šią programą mokėsi 6006 gyventojai.

Scroll to Top