Konkurencingas jaunimas – Europos ateitis

2014 – 2016 m. asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” įgyvendino tarptautinį projektą – “Konkurencingas jaunimas – Europos ateitis” (angl. Competitive European Youth), kuris buvo finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos skirtos strateginei partnerystei švietimo, mokymo ir jaunimo srityse stiprinti. Projektas tęsėsi 18 mėnesių ir buvo vykdomas keturiose Europos Sąjungos šalyse narėse – Ispanijoje, Vengrijoje, Kipre ir Lietuvoje.

Todėl šiuo projektu yra siekiama diegti inovacijas neformalaus jaunimo švietimo srityje sudarant 14 – 18 metų jaunuoliams sąlygas ugdyti ateities karjeros įgūdžius ypač technologijų srityje išnaudojant IRT siūlomas galimybes bei šiuolaikinių mokymo metodų bei priemonių potencialą.

Projekto metu buvo sukurta mišri ugdymo programa, kuri apėmė metodinę medžiagą, nuotolinio mokymo kursą orientuotą į jaunuolių ateities karjerai reikalingų IRT bei projekto valdymo kompetencijų stiprinimą. Taip pat siekiant pasiekti geriausių projekto rezultatų į projekto veiklas buvo įtraukti iniciatyvūs bei aktyvūs jaunimo darbuotojai bei jaunuoliai, aktyviai viešinamos projekto veiklos, organizuojami mokymai partnerių šalyse bei stiprinama strateginė partnerystė tarp projekte dalyvaujančių institucijų.

Šiame projekte dalyvavo keletas Lietuvos mokyklų:  Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla bei Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija.

Nuoroda į projekto metu sukurtą medžiagą:

http://competitiveyouth.eu/elearning/

Scroll to Top