Kompiuterinio mąstymo įkvėpėjai

VIPT asociacija įgyvendina projektą „Kompiuterinio mąstymo įkvėpėjai”, kurį finansuoja pasaulinių technologijų organizacija Google, programos CS4HS lėšomis. Šis projektas skirtas ugdyti 8-12 klasių moksleivių kompiuterinio mąstymo įgūdžius per mobiliųjų aplikacijų kūrimą. Projekto metu numatyta įtraukti 100 informacinių technologijų mokytojų, kurie mokysis kurti mobiliąsias aplikacijas ir įgytas žinias taikys dirbdami su mokiniais.

Mokymų programą “Mobiliųjų aplikacijų kūrimas su Android Studio programavimo aplinka”sudaro 35 akad. val. tiesioginio mokymo(si). 28 akad. val. skirtos teoriniam ir praktiniam darbui su Android Studio programa ir 7 akad. val. skirtos supažindinti su aktyviais metodais skirtais lavinti moksleivių loginį ir kompiuterinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą priimti sprendimus, pasitikėti savo jėgomis ir dirbti komandoje.

Projekto trukmė: 2017 – 2018 m.

Scroll to Top