Ateik ir tu: moderni Khašurio vaikų biblioteka

Projektas skirtas didinti vaikų užimtumo galimybes Gruzijoje Khašurio mieste, sukuriant šiuolaikišką vaikų biblioteką, paremtą naujomis technologijomis ir kokybiškomis paslaugomis. Projekto metu suremontuotos bibliotekos patalpos, aprūpintos naujais baldais ir įrengtos kompiuterizuotas darbo vietos bei pakelta Gruzijos bibliotekos darbuotojų kvalifikacija.

Projekto ilgalaikis tikslas – paremti Gruzijos regionų socialinį vystymąsi modernizuojant Khašurio regiono bibliotekų darbą, perduodant Lietuvos gerąją patirtį bibliotekų modernizavimo ir viešųjų interneto prieigos centrų steigimo srityje.

Projekto uždaviniai:

  1. Suremontuoti Khašurio bibliotekos patalpas, aprūpinti jas naujais baldais ir įrengti kompiuterizuotas darbo vietas;
  2. Pakelti Gruzijos bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją;
  3. Remiantis Lietuvos bibliotekų patirtimi parengti vaikų bibliotekos veiklos planą 2013-2014 m.

Projektas įgyvendintas 2012 m.

Scroll to Top