NAUJOS KARTOS LIETUVA – skaitmeninių įgūdžių ugdymui

Skaitmenizacija yra viena iš labiausiai šiandien aptarinėjamų temų bei vienas iš trijų pagrindinių 18-osios LR Vyriausybės prioritetų. Skaitmenizavimo tikslų bus siekiama naudojant tiek Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonę su gražiu lietuvišku pavadinimu NAUJOS KARTOS LIETUVA, tiek naujojo SF periodo lėšas, tiek valstybės biudžeto lėšas. Ar planuojamas tik paslaugų perkėlimas į e. erdvę ir sistemų kūrimas? Ar skaitmenizacijos prioritetas neužmiršo žmogiškojo kapitalo ir piliečio, kuris bus tų naujųjų procesų organizatorius, dalyvis ir vartotojas? Ar sulauks jis valstybės pagalbos pilnaverčiam dalyvavimui šiuose procesuose? Cituojant Europos Komisijos pareigūnus, „švietimas ir skaitmeninių įgūdžių mokymas yra pagrindinis elementas kuriant klimato kaitai neabejingą, teisingą ir klestinčią visuomenę su modernia, išteklius taupančia ir konkurencinga ekonomika“.

Siekiant atsakyti į šiuos klausimus Lietuvos Nacionalinė skaitmeninė koalicija( NSK) gruodžio 7 d. pakvietė NSK narius, atsakingų ministerijų, valstybinių institucijų, formaliųjų ir neformaliųjų organizacijų atstovus į renginį internete „NAUJOS KARTOS LIETUVA – skaitmeninių įgūdžių ugdymui“. Džiugu, kad naujaisiais vyriausybės planais sutiko pasidalinti 4-ių atsakingų ministerijų atstovai, kurie sulaukė ir dalyvių klausimų.

Renginio pradžioje dalyviai buvo supažindinti su naujausiu NSK projektu EUROPOS SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ INFORMAVIMO SISTEMOS DIEGIMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas turi 2 pagrindinius tikslus:

1. sukurti naują NSK svetainę, kurioje vieno langelio principu visiems besidomintiems būtų teikiama patikima informacija apie skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybes ES, skaitmeninio darbo vietas visoje Europoje, naujausias skaitmeninių įgūdžių iniciatyvas, projektus, finansavimo galimybes, gerąją patirtį ir mokymosi išteklius. Tikimasi, kad tokios nacionalinių koalicijų veiklos visos Europos mastu suburs skaitmeninių įgūdžių plėtra suinteresuotų šalių bendruomenę „Digital Skills & Jobs“;

2. sukurti sąveikią NSK svetainės sąsają su pagrindiniu Europos portalu. Kaip tik šiuo metu bendradarbiaujant su KTU ši sąsaja jau baigiama kurti.

Finansų ministerijos pranešimas apžvelgė skaitmeninės transformacijos ES ir Lietuvoje siekius. Daugiausiai dėmesio skirta Lietuvos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonei „Naujos kartos Lietuva“, kurios fondas – 2,225 mlrd. Eurų. Skaitmeninei transformacijai skirta 20 proc. atsižvelgiant į Europos komisijos rekomendaciją ir dar papildomai pridedant apie 700 mln. Eur. Žmogiškojo kapitalo vystymui yra numatytos programos ne tik iš priemonės „Naujos kartos Lietuva“, bet ir iš naujojo periodo SF lėšų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra skaitmenizavimui vadovaujanti ministerija. Tad renginyje dalyviai buvo supažindinti su ilgai laukta Valstybės skaitmeninimo plėtros programa ir jos kryptimis, siekiant įgyvendinti Valstybės nacionalinio pažangos plano dalį „Skatinti valstybės skaitmeninimą“ su ambicingais tikslais DESI rodikliuose – siektina 2025 m. reikšmė – 10 vieta, 2030 m. – 7 vieta. Atsižvelgiant į visuomenės skaitmeninių kompetencijų trūkumą numatoma rengti skaitmeninių įgūdžių kėlimo mokymus, viešinimo kampanijas apie skaitmeninimo naudą, orientuojantis į vyresnio amžiaus žmones, neįgaliuosius, nutolusiose vietovėse gyvenančius, žemesnes pajamas turinčius gyventojus. Programai finansuoti numatyti įvairūs šaltiniai: Lietuvos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijos, bendrojo finansavimo ir privačių šaltinių , Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, Valstybės biudžeto ir kitos tarptautinės paramos lėšos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atstovavo konkrečių projektų EdTech ir MVG atstovės, kurios pasidalino šiuo metu jau vykdomais mokyklos bendruomenės ir mokymosi visą gyvenimą sistemos projektais, jų tikslais, iššūkiais. Susidomėjusieji pakviesti aktyviai dalyvauti viešosiose projektų konsultacijose.

Prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo darbo rinkos dalyvių skaitmeninių įgūdžių ugdymu prisideda ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministerijos atstovė paminėjo ministerijos ruošiamą Kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonę, kuri suteiks galimybę darbo ieškantiems asmenims (tiek bedarbiams, tiek ir užimtiems asmenims) mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas ne tik pagal profesinio mokymo programas ir jų modulius, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, bet ir pagal aukštojo mokslo modulius. O taip pat dirbantieji asmenys galės dalyvauti pameistrystėje ir neformaliojo švietimo bei savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime. Priemonės rodikliai įspūdingi: numatyta 19 350 dalyvių, iš jų – 10 000 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programose.

Smagu, kad renginys pavyko. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, mokymo centrai inicijuoja ir vykdo pačius įvairiausius projektus įvairių gyventojų grupių skaitmeninių įgūdžių ugdymui, o tam kad mūsų šalies rezultatai būtų dar geresni ir tvirtesni, svarbu bendradarbiauti , susipažinti su LRV siekiais, tikslais ir priemonėmis bei geriausių projektų patirtimi. Kitų metų pradžioje NSK pakvies į renginį dalintis projektų „Moterys ir technologijos“ rezultatais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Scroll to Top