Skip to content

Vykdomi projektai

Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!

Šio projekto tikslas – stiprinti medijų raštingumą, ypač kritinį mąstymą, suteikiant aktyviems vietos bendruomenių atstovams žinių ir priemonių, kaip to mokyti kitus savo bendruomenės narius.

Projekte ypač daug dėmesio bus skiriama mokyklų bibliotekininkams, kurie, organizuodami informacijos bei medijų raštingumo edukacijas ir pasiekdami platesnę mokyklos bendruomenę, galės naudotis projekto metu sukurtais ištekliais ir perduoti kritinio mąstymo žinias bei įgūdžius mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.

Įgyvendinant projektą buvo sukurta edukacinė medžiaga 6 temomis: „Saugus elgesys internete“, „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“, „Kaip atpažinti dezinformaciją“, „Kaip atpažinti socialinę inžineriją“, „Etiškas elgesys internete“ ir „Skaitmeninė veikla“. Kiekvienai temai yra parengta po keletą užsiėmimų skirtingo amžiaus vaikams. Edukacinėje medžiagoje daugiau orientuojamasi į praktines užduotis, kurios skatina vaikus nagrinėti problemas, ieškoti sprendimų, vertinti informaciją ir kritiškai mąstyti.

Nuoroda į edukacinę medžiagą: https://medijos.epilietis.eu/

Projektą įgyvendina asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“. Projektą finansuoja Europos žiniasklaidos ir informacijos fondas (EMIF).

Projekto trukmė: 2022 – 2024 m.

Vaikų vasaros stovykla

Stovyklos programos tikslas – ugdyti savimi pasitikinčią, sumanią asmenybę. Programą apima trys šiuolaikiškos viena su kita persipinančios temos. Tai – mokymasis dirbti komandoje, gamtos pažinimas bei kūrybiškas informacinių technologijų panaudojimas.

Stovyklą organizuoja VIPT asociacija ir ją iš dalies finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas „TAPK“ projekto lėšomis.

Projekto trukmė: nuo 2016 m. iki dabar