Saugus socialinis žiniatinklis

“Saugus socialinis žiniatinklis” tai žinių pagilinimo projektas finansuotas Europos Komisijos Saugesnio Interneto programos. Projektas buvo įgyvendinamas Čekijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Projektą koordinavo Stiftung Digitale Chancen, Vokietija. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 – 2014 m.

Pagrindinis projekto tikslas buvo: didinti vaikų saugumą internete, teikiant socialinę pagalbą ir darant teigiamą įtaką vaikams bei jaunimui iš socialiai pažeidžiamų grupių. Apskritai visuomeninis darbas vaikams ir jaunimui suteikia socialinio švietimo pagalbą. Pirmiausia tai kompensuoja jų socialinę atskirtį, antra vertus padeda išspręsti jų individualias problemas. Jaunimas labai dažnai savo laisvalaikį leidžia dienos ar bendruomenės centruose, jaunimo klubuose, vaikų ir jaunimo užimtumo centruose, tai pat ir viešosiose bibliotekose, sporto klubuose bei kitose institucijose, kur ieško paramos ir patarimų. Šiose vietose jie kartu su bendraamžiais labai dažnai naudojasi internetu. Šiose įstaigose dirbantys žmonės yra gerai susipažinę su jaunimo kasdienybe ir jų poreikiais. Visgi, jų kasdieninis darbas yra tik dalinai susijęs su kompiuteriu ar internetu, o kartais visai nesusijęs, todėl jiems gali trūkti žinių atpažįstant internetines grėsmes bei pavojingą elgesį.

Projekto strategija:

  1. paremta darbuotojų, susiduriančių savo darbe su vaikais ir jaunimu iš socialiai pažeidžiamų grupių žiniomis ir projekto tikslinės grupės pažinimu, ir
  2. nukreipta į jų žinių poreikį skaitmeninės informacijos srityje ir jos panaudojimą darbe.

Projekto metu:

  • Vyko tiesioginiai mokymai žmonėms, kurie savo darbe susiduria su vaikais ir jaunimu iš socialiai pažeidžiamų grupių. Mokymų metu buvo supažindinama su nuotolinio mokymosi medžiaga, įrankiais.
  • Buvo tiriamas tokių mokymų reikalingumas ir efektyvumas socialiai pažeidžiamiems vaikams saugaus interneto srityje.
  • Projekto poveikio ir rezultatų sklaida.

Projekto „Saugus socialinis žiniatinklis” rezultatai:

  • parengta mokymų programa darbuotojams savo darbe susiduriantiems su vaikais ir jaunimu iš socialiai pažeidžiamų grupių
  • besimokantiesiems suteikiami visi reikalingi įrankiai ir mokymosi medžiaga
  • konkretus skaičius apmokytų profesionalų saugaus interneto srityje
  • įgyta patirtis iš bandomųjų mokymų kompanijos
  • apmokytų asmenų žinių perdavimo strategija į kitas Europos šalis.

Nuoroda į projekto svetainę:

http://www.socialweb-socialwork.eu/content/sections/index.cfm/secid.18/secid2.1

Scroll to Top