Įgalinantis metaraštingumas skaitmeninei visuomenei

2014 m. įgyvendintas projektas buvo skirtas bibliotekininkų mokymui efektyviai naudotis elektroniniais informaciniais šaltiniais, prieinamais per internetą bei įgytų žinių perdavimui galutiniam vartotojui. Projekto metu buvo organizuojami mokymai, kuriais siekiama ugdyti bibliotekininkų informacinio raštingumo gebėjimus ypatingą dėmesį sutelkiant į internetinę žiniasklaidą, interaktyvų raštingumą, pavojų internete identifikavimą bei duomenų apsaugą.

Šiame mokymų projekte dalyvavo Skuodo, Molėtų, Elektrėnų, Rokiškio, Šilalės, Kelmės r. viešosios bibliotekos ir jų kaimiškieji filialai. Projekto metu buvo apmokyti 100 bibliotekininkų ir 1000 kaimiškųjų vietovių gyventojų.

Projektas finansuotas Kultūros Tarybos lėšomis.

Scroll to Top